Den här guiden hjälper dig när du måste se att RNA-extraktion löser anatomiska problem.

Fixa din dator nu. Inga tekniska kunskaper krävs. Ladda ner nu.

Problem: Genomiskt DNA fungerar verkligen i RNA.Problem: Mycket tillgängligt nedbrutet RNA/integritet.Problem: Hämmare i RNA.Problem: billigt RNA-utbyte.

Varför kan det beskrivas som RNA-extraktion svårt?

RNA är enkelsträngat, under tiden DNA är övervägande dubbelsträngat. Isolering av mest intakt RNA är ofta problematisk. RNaser, en stor grupp enzymer som tanken bryter ner RNA-molekyler, förekommer i överflöd över hela världen, framför allt på händerna och på platser, och RNaser är svåra att positivt ta bort / förstöra helt.

Behöver du hjälp med att rena RNA med Monarch Total RNA Miniprep Kit (NEB # T2010)? Vi är här för att hjälpa till. Guiden i nästa stycke Denna felsökningsguide listar några av de vanligaste sårbarheterna som skrivs av branschexperter inom RNA-rening. Har du fortfarande strömproblem efter kontroll? Kontakta teknisk support när som helst.

PROBLEM Orsak LÖSNING

Berusad leende Otillräcklig nedbrytning och provhomogenisering

 • Ökad provnedbrytningstid som komplement till homogenisering
 • Efter digestion genom Proteinas K, centrifugera provet, homogenisera om nödvändigt för att bilda en specifik fällning och, om möjligt, använd supernatanten för nästa steg
 • Använd en större volym av DNA – RNA-skyddsreagens (NEB # T2011) och/eller RNA-lysbuffert (NEB # T2012) för att störa maträtter och homogenisera. Se även behandlingshandboken för exempel på specifika metoder på Internet.
 • Provet är för stort

 • Minska mängden platsmaterial för att uppfylla de angivna riktmärkena så att vi ser till att det finns tillräckligt med buffert och att kolonnen inte är överbelastad. Se val av injektionsmängder eller åtgärdsguide.
 • Låg avkastning Ofullständig eluering

 • Efter att ha tillsatt nukleasfritt vatten (NEB # B1500) till beställningsmatrisen, inkubera i huset i 10 minuter vid rumstemperatur och centrifugera sedan för att eluera
 • Utför ytterligare en eluering (tips: detta kommer att skada provet)
 • Provet trasigt eller sprucket

 • Spara den inmatade låten vid -79 °C före
  . Ring tillbaka
 • Använd Monarch DNA / RNA Protection Reagent (NEB # T2011) om en person vill bevara integriteten till RNA:t i området som verkligen används
 • Otillräcklig upplösning eller till och med homogenisering

 • Förläng provsmältnings- eller homogeniseringstiden
 • Efter digestion och homogenisering av proteinas K, centrifugera det lilla provet för att pelletera skräpet och dra endast på supernatanten för de intilliggande stegen.
 • Använd en större volym DNA/RNA-reagens (NEB-nummer T2011) och/eller RNA-lysbuffert (NEB-nr T2012) som för avbrott och g-mogenisering. Se specifika designtidningar på Internet eller i produktguiden.
 • I prover behandlade med proteinas K leder en fördubbling av proteinas K (från 5 % för att tillåta dem till 10 %) till en avsevärd ökning av RNA-utbytet.
 • Exemplet alldeles för stort

 • Minska mängden enligt dokumentationen för materialet för att matcha dess satsspecifikationer för att ge tillräcklig barriär och undvika kolonnöverbelastning. Se Ange kvantitet för urval eller produktguide.
 • RNA-försämring Råvaror är felaktigt gjorda / lagrade

 • Förvara insiktsprovet vid -80 °C innan du kan använda det. RNA-destruktion är möjlig om provet inte alltid har skyddats av ultrasnabb axeljustering eller ett resurseffektivt reagens. Använd Monarch Protection DNA / RNA-reagens (NEB # T2011) för att bibehålla RNA-integriteten under lagring.
 • Avvikelse med hjälp av det specificerade protokollet bör exponera typen av RNA för oönskad RNase utomhusaktivitet

 • Läs allmänna riktlinjer för RNA-hantering eller produktguide.
 • RNas-kontamination liknande eluerade material eller metodbuffertar kan uppstå

 • Du hittar många tips för att minska risken för en infektion i de allmänna riktlinjerna för hantering av RNA eller i artikelhandboken.
 • Dåliga OD-rapporter Låga A 260/280 värden indikerar återstående nödvändigt protein iprovet rengjorts

 • Se till att dessa Proteinase K-steg har varit förägda för att nå den rekommenderade tiden. Se till att proverna är fria från rester genom att initialt tillsätta etanol till proverna och internetströmma dem till RNA-reningslinjen.
 • Låga

  A 260/230 likes indikerar att latent guanidinsalt fördes bort mycket tydligare än under elueringen

 • Se absolut till att tvättstegen slutförs tidigare till provelueringen. Se till att pelarspetsen inte kommer i kontakt med flussmedlet efter denna sista sköljning. Om du är osäker, gör det igen centrifugering. Om du använder uppsamlingsrör, torka av den faktiska kanten av vattenlinjen med den där Kimwipe innan du fäster den på bäcken för att ta bort det mesta av överskottet av tvättbuffert.
 • DNA-kontamination Genomiskt DNA samlat faktiskt på kolumn

 • Utför helt andra DNas I-behandlingar på linjen för att ta bort oönskat gDNA från specifikt lyserat prov
 • Utför DNas I in vitro eller utanför kolumnen för att torka bort gDNA.
 • Exemplet är för stort

 • Minska antalet starter som kommer att jämföra prestandan hos de skräddarsydda tandblekningssatserna med mellanlägget för att se till att det finns tillräckligt med och att bokhyllan inte är överbelastad. Se urval som omfattar injektionsmängder eller produktguide.
 • Dålig prestanda med RNA i lämpliga steg Salt och/eller till och med en etanolöverföring har inträffat

 • Var försiktig så att du inte rör rådet från RNA-reningskolonnen strax efter den sista tvätten. Om du är osäker, säg centrifugering
 • Se till att du råkar få hjälp att rotera RNA-reningskolonnen inom 2 minuter efter otvivelaktigt den sista RNA-tvättbuffertfasen.
 • Vid upprepning När du använder sekvenserade rör, smutsa ut kanten på tuben som innehåller en Kimwipe innan du fäster den på kolonnen för att ta bort eventuell annan tvättbuffert
 • Lägg till en speciell tvätt och/eller förläng den speciella centrifugeringstiden för den sista kan bli maskin
 • Spektrofotometriska avläsningar är ovanliga RNA-koncentrationen är förmodligen för låg avsedd för spektrofotometrisk analys

 • För en större koncentration av RNA, eluera med 33 µl nukleasfritt vatten
 • Öka antalet monteringsprodukter (inom kitspecifikationen). Se urval av vaccinmängder eller produktguide.
 • Färska det i eluat

 • Centrifugera just detta eluerade prov igen och pipettera någon sorts alikvot med överliggande vatten för att säkerställa vilken A 260/230 tyvärr är lämplig oförändrad.Eluering av kiseldioxidpartiklar
 • Skaffa det bästa Windows-reparationsverktyget för dig. Klicka här för att börja reparera din dator idag.

  Rna Extraction From Tissue Troubleshooting
  Estrazione Di Rna Dalla Risoluzione Dei Problemi Dei Tessuti
  Rna Extraktion Aus Gewebe Fehlersuche
  Extracao De Rna Da Solucao De Problemas De Tecido
  Solucion De Problemas De Extraccion De Rna De Tejido
  조직에서 Rna 추출 문제 해결
  Rna Extractie Van Weefselproblemen Oplossen
  Extraction D Arn A Partir De Tissus Depannage
  Ekstrakcja Rna Z Rozwiazywania Problemow Z Tkanka