Fixa din dator nu. Inga tekniska kunskaper krävs. Ladda ner nu.

Du kan förmodligen stöta på en felkod som anger att den ospecificerade gss-förlorarservern för gssapi inte kan hitta kerberos-databanken. Det finns flera steg du eventuellt kan vidta för att åtgärda det här problemet. Vi kommer att diskutera detta inom kort.

Kodblock
  ~~~Kod omgiven av tildes kan vara lättare att läsa~~~  
Länkar / URL
[Red Hat Customer Portal] (https://access.redhat.com)

Gssapi Error Unspecified Gss Failure Server Not Found Kerberos Database
Erreur Gssapi Serveur D Echec Gss Non Specifie Introuvable Base De Donnees Kerberos
Oshibka Gssapi Ne Ukazana Oshibka Gss Server Ne Najden Baza Dannyh Kerberos
Error Gssapi Error Gss No Especificado Servidor No Encontrado Base De Datos Kerberos
Erro Gssapi Falha Gss Nao Especificado Servidor Nao Encontrado Banco De Dados Kerberos
Gssapi Fout Niet Gespecificeerd Gss Fout Server Niet Gevonden Kerberos Database
Gssapi Fehler Nicht Angegeben Gss Fehlerserver Nicht Gefunden Kerberos Datenbank
Gssapi 오류 지정되지 않은 Gss 오류 서버에서 Kerberos 데이터베이스를 찾을 수 없습니다
Blad Gssapi Nieokreslony Blad Serwera Gss Nie Znaleziono Bazy Danych Kerberos