W ciągu ostatnich 7 dni niektórzy czytelnicy zgłosili, że powrócili do system.runtime.remoting w web.config.

Napraw teraz swój komputer. Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne. Pobierz teraz.

Udostępnia klasy, a także interfejsy, których deweloperzy mogą używać do pomocy w tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji rozproszonych. Niektóre z bardzo ważnych klas robią system. Trwanie. Przestrzeń nazw Remoting to konferencja RemotingConfiguration, klasa RemotingServices i klasa ObjRef.

system.runtime.remoting in web.config

Opcja sneaker /bootdebug jest dostępna lub oczywiście wyłącza debugowanie rozruchu najnowocześniejszego lub określonego wpisu startowego Windows Circle OS.

bcdedit /bootdebug [id].

Ustawienia

ID jest prawie każdym identyfikatorem powiązanym ze sposobami startowymi, takimi jak domyślny wpis startowy programu operacyjnego. Jeśli nie ułożysz wyróżniającego identyfikatora, polecenie ewoluuje aktualnie aktywny program operacyjny. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania rozruchu, aby uzyskać dostęp do poświadczeń, zobacz Poświadczenia opcji rozruchu.Boot

Zezwalaj na debugowanie określonego wpisu bootloadera. Jeśli prawie nie ma wpisu rozruchowego, debugowanie rozruchu jest włączone dla bieżącego systemu operacyjnego.

Wyłącza gniazda debugowania określonego wpisu rozruchowego. O. Jeśli wpis rozruchowy jest rzeczywiście wymagany, debugowanie rozruchu jest wyłączone w przypadku niektórych obecnych systemów operacyjnych.

Przywróć swój komputer do najlepszej formy dzięki Reimage

Przedstawiamy Restoro: najlepsze rozwiązanie do naprawy błędów systemu Windows i optymalizacji wydajności komputera. To oprogramowanie jest niezbędne dla każdego, kto chce, aby jego komputer działał płynnie, bez kłopotów z awariami systemu i innymi typowymi problemami. Dzięki Restoro możesz łatwo zidentyfikować i naprawić wszelkie błędy systemu Windows, zapobiegając utracie plików, awariom sprzętu i wszelkiego rodzaju nieprzyjemnym infekcjom złośliwym oprogramowaniem. Ponadto nasze oprogramowanie zoptymalizuje ustawienia komputera, aby zmaksymalizować jego wydajność, zapewniając szybszą i bardziej responsywną maszynę, która poradzi sobie ze wszystkim, co na niego rzucisz. Więc nie idź kolejny dzień zmagając się z powolnym lub niestabilnym komputerem — pobierz Restoro już dziś i wróć do produktywności!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom program i wybierz skanowanie, które chcesz uruchomić
 • 3. Przejrzyj wyniki i w razie potrzeby podejmij działania

 • Taktyka start /bootdebug umożliwia debugowanie rozruchu z obsługą niestandardowego wpisu rozruchowego. Użyj określonej opcji /dbgsettings, aby ustawić formę, w tym połączenie debugowania, aby uzyskać korzyści (typ debugowania) i często ustawienia linków.

  Domyślne wartości tych ustawień dbgs zostały wymienione w poniższej tabeli.

  ustawienia bazy danych Domyślne

  Typ debugowania Lokalne Rozpocznij debugowanie Aktywny Numex Tak

  system.runtime.remoting in web.config

  Polecenie when you follow włącza debugowanie modułu ładującego szkolenia systemu Windows dla aktualnie działającej platformy. Program ładujący Windows (Winload.exe) jest odpowiedzialny za ładowanie interfejsu użytkownika i wpychanie sterowników rozruchowych jądra.

  bcdedit/bootdebug

  Zachowaj z utrudnieniem debugowania ładowania poleceń związanego z Menedżerem rozruchu systemu Windows (Bootmgr.exe). Windows Boot Manager wybiera system operacyjny do zaprojektowania, a następnie ładuje Windows Boot Loader.

  bcdedit /bootdebug bootmgr

  W tym przypadku te polecenia umożliwiają debugowanie w połączeniu z Menedżerem rozruchu systemu Windows, programem ładującym i jądrem, a następnie debugowanie tego systemu operacyjnego. Ta kombinacja umożliwia debugowanie w dowolnym momencie uruchamiania. Dzięki tej kombinacji komputer, którego dotyczy problem, zostanie udostępniony debugerowi trzy razy: za każdym razem, gdy ładowany jest menedżer rozruchu okna, przed załadowaniem programu ładującego i gdy ten system operacyjny zacznie się uruchamiać.

  bcdedit /bootdebug bootmgrbcdedit /boot debugbcdedit/debug

 • Przeczytaj # 2 minuty
 • Przed wprowadzeniem ustawień BCDEdit może być konieczne wyłączenie lub wstrzymanie funkcji BitLocker oraz bezpiecznego rozruchu na komputerze.

  BCDEdit /store, /createstore, /export, /import, /sysstore/copy, /create, /delete, /mirror/deletevalue, /set/enum, /v/bootsequence, /default, /displayorder, /timeout , /tooldisplayorder /bootems, /ems, /emssetting/bootdebug, /dbgsettings, /debug/eventsettings, /eventTOPICS, FORMATS, ID, TYPESBOOTAPP, BOOTMGR, BOOTSECTOR, CUSTOMTYPES, DEVOBJECT, FWBOOTMGR, NTLDR, OSLOADER, KONTYNUUJ

  Szkic wyłącznie w celach informacyjnych

  Niezawodność BCDEdit z kontrolą debugowania

  —BCDEdit /bootdebug—Składnia. ƒâ€ƒUstawienia—Przykład—BCDEdit /dbgsettings—— Składnia "Ustawienia" „Przykład”„BCDEdit /debug”” Składnia–Opcje  –Przykład< u>-Źródła, ale linki

  BCDEdit/boot Debug

  Ten kierunek włącza lub wyłącza faktyczne uruchomienie dla żądanego uruchomienia debugera.Wejście. Chociaż to polecenie działa na mniej więcej dowolne dane wejściowe, jest korzystne tylko przy tworzeniuProgramy.

  Składnia

  bcdedit /bootdebug [] WYŁĄCZONE

  Ustawienia

  Wskazuje, że konkret musi być identyfikatorem wpisu, aby można go było zmodyfikować. Aby uzyskać więcej informacji o identyfikatorach, uruchom bcdedit per?id.

  Przykład

  Kolejne polecenia i składają się z debugowania butów do biegania dla systemu operacyjnego Windows.bootloader podczas wchodzenia do programu ładującego każdego bieżącego systemu operacyjnego lub programu ładującego:

  bcdedit/bootdebug włączone

  Następujące zarządzanie wyłącza debugowanie rozruchu w celu użycia Menedżera rozruchu systemu Windows:

  bcdedit /bootdebug bootmgr WYŁĄCZONE

  BCDEdit /dbgsettings

  Czy zdalne tworzenie kopii zapasowych .NET core?

  NET, komunikacja zdalna odbywa się w pobliżu . NET 5+ (i .NET Core). . NET Remoting został prawie odkryty jako problematyczna architektura.

  To polecenie wykonuje lub powtarza globalne funkcje debugera dla naszego systemu.To polecenie jest dalekie od włączenia wraz z wyłączeniem debuggera do tworzenia praktycznie dowolnego konkretnego rozruchu.Wejście. Włącz lub wyłącz ten debugger dla określonego rozruchu, umieszczając go, użyj go„bcdedit/debug włączone”. Aby uzyskać więcej pomocy i porad dotyczących identyfikatorów, zobacz run”id bcdedit” /?.settylko do jednego globalnego ustawienia debuggera„bcdedit /set dbgsettings ”. Obowiązuje dla informacjiTypy, uruchom “bcdedit /? TYPY”.

  Składnia

  bcdedit /dbgsettings [ [DEBUGPORT:] [BAUDRATE:] [KANAŁ:] [NAZWA DOCELOWA:] [HOSTIP:] [PORT:] [KLUCZ:] [nodhcp] [nowy klucz] /start /noumex]

  Ustawienia

  Wskazuje typ związany z debugerem. może być jednym z tych SZEREGOWY, 1394, USB, SIECIOWY lub LOKALNY. Do debugowania, SERIAL określa główny port szeregowy, którego możesz użyć nowy port debugowania. To jest możliwe ustawienie. Wskazuje procent pełnego przyspieszenia używanego do debugowania sekwencyjnego. podczas debugowania. To jest osiągalny parametr.

  Uzyskaj dla siebie najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows. Kliknij tutaj, aby rozpocząć naprawę komputera już dziś.

  System Runtime Remoting In Web Config
  System Runtime Remoting En Web Config
  System Runtime Remoting In Web Config
  System Runtime Remoting In Web Config
  System Runtime Remoting In Web Config